صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > مدیریت > معاونت دانشجویی و فرهنگی > اداره امور فرهنگی و فوق برنامه > معرفي افراد 
معرفي افراد
کارشناس مربوطه : خانم قوزانی
سمت: کارشناس امور فرهنگی
شماره تماس: 38411421 (81)
     
     
کارشناس مربوطه : آقای مطهری
سمت: کارشناس امور فرهنگی
شماره تماس: 38411561 (81)

   
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار