صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > دانشگاه > گروه های آموزشی > گروه مهندسی رباتیک > آزمایشگاه ها 
از آنجا که رباتیک یک موضوع چند رشته ای است، برخی آزمایشگاهها و کارگاههای آن در بین گروههای دیگر مانند گروه مهندسی برق و گروه مهندسی کامپیوتر هم قرار دارد.

لیست آزمایشگاه ها و کارگاههای گروه مهندسی رباتیک:

• آزمایشگاه ربات
• آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین
• آزمایشگاه مقاومت مصالح
• آزمایشگاه مدارهای الکتریکی
• آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
• آزمایشگاه مدارهای منطقی
• آزمایشگاه سیستمهای کنترل خطی
• آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
• کارگاه ماشین ابزار و ابزارسازی
• کارگاه جوشکاری و ورق کاری
• کارگاه برق
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار