صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > دانشگاه > گروه های آموزشی > گروه مهندسی شیمی > آزمایشگاه ها 


آزمايشگاه عمليات واحد

هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي دانشجويان با تجهيزات و فرآيندهاي جداسازي در مقیاس نيمه صنعتي و كاربرد آموخته‌هاي دانشجويان است. تجهيزاتي كه در حال حاضر در حال سرويس‌دهي به دانشجويان هستند عبارتند از:
•  برج استخراج مايع-مايع آكنده
•  برج تقطير سيني‌دار
•  برج جذب گاز آكنده

 آزمایشگاه  مکانیک سیالات
هدف از این آزمایشگاه درک مفاهیم مکانیک سیالات، ویژگی های سیال، بکارگیری قوانین اساسی مکانیک و همچنین انجام محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربی بدست آمده در آزمایشگاه می باشد. برخي از مهمترين تجهيزات موجود در این آزمايشگاه عبارتند از:
•  دستگاه اندازه گيري نرخ حجمي سيال در سرريزهاي مستطيلي و مثلثي
•  دستگاه تونل باد: جهت بررسي ميزان فشار و سرعت در ايرفويل ها
•  دستگاه تعيين عدد رينولدز: جهت بررسي نوع رژيم جريان سيال
•  دستگاه تعيين اتلاف در لوله ها و اتصالات: جهت تعيين ميزان افت جريان در لوله ها و شيرآلات صنعتي
•  اندازه گيري دبي در اريفيس و ونتوري
•  دستگاه تعيين ويسکوزيته: تعيين گرانروي سيال به کمک روش گلوله غوطه ور
•  بررسي عملکرد پمپ ها در شرايط سري و موازي
•    دستگاه تعيين نيروي هيدروستاتيکي: بررسي غوطه وري نسبي و کامل يک جسم در آب

آزمايشگاه انتقال حرارت
هدف از اين آزمايشگاه مشاهده ي مکانيزم هاي انتقال حرارت و انجام محاسبات با استفاده از اطلاعات تجربي بدست آمده در آزمايشگاه مي باشد. تجهيزات موجود در آزمايشگاه به صورت زير مي باشد:
•   دستگاه انتقال حرارت هدايتي: تعيين ميزان حرارت در جهات طولي و شعاعي
•   دستگاه انتقال حرارت جابجايي: بررسي انتقال حرارت بين سيال و جامد داغ
•   دستگاه انتقال حرارت تشعشعي: تعيين ميزان شدت تشعشع
•   مبدل حرارتي: به دو صورت پوسته - لوله و صفحه اي جهت اندازه گيري ميزان تبادل حرارتي

  آزمايشگاه کنترل
هدف از ارائه اين درس بكارگيري آموخته‌هاي دانشجويان در درسهای كنترل فرآيندهای 1 و 2 است. آزمايش‌هايی كه در حال حاضر در سرويس هستند عبارتند از:

•  آزمايش کنترل دما: کنترل دماي فرآيند در میله عایق توسط المان پلتیر
•  آزمايش کنترل دبي: کنترل جريان سيال توسط شیر کنترل
•  آزمايش کنترل فشار: تنظیم  فشار در دو مخزن متوالی
•  آزمايش کنترل سطح: تنظیم سطح به صورت پسخور و پیشخور

آزمايشگاه  نانو
هدف از این آزمايشگاه سنتز نانو ذرات و نانو لایه های دارای خواص فتوکاتالیستی و نوری می‌باشد. برخي از مهمترين تجهيزات موجود در این آزمايشگاه عبارتند از:

• دستگاه لایه نشانی با دقت بالا
• دستگاه تعیین خواص سطحی

دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار