صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > مدیریت > معاونت آموزشی و پژوهشی > مدیریت امور پژوهشی > مرکز فناوری اطلاعات  > مدیریت پهنای باند 
مدیریت پهنای باند
 دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت توسط سیستم میکروتیک مدیریت می شود. سهمیه پهنای باند و حجم روزانه مصرفی برای هر کاربر تعریف شده تا اتصال اینترنت به صورت مساوی بین همه کلاس های کاربری تقسیم  شود.

دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار