صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > مدیریت > معاونت دانشجویی و فرهنگی > اداره تربیت بدنی > پیوندهای مفید 
پیوندهای مفید

اداره تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریhttp://msrt.ir/sites/uso/default.aspxتماس با واحد
محمد بخشنده
سمت: سرپرست اداره تربیت بدنی
شماره تماس: 38411551 (81)
پست الکترونیکی: sport AT hut.ac.ir
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار