صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > مدیریت > معاونت آموزشی و پژوهشی > مدیریت امور پژوهشی > مدیریت امور پژوهشی 
مدیریت امور پژوهشی

 دکتر مژگان نجفي

  درجه علمی: استادیار
  سمت: مدیر امور پژوهشی
  تلفن تماس: 38411559  (81)
  پست الکترونیک: najafi [AT] hut.ac.ir

  آدرس:   همدان - خیابان شهید فهمیده - خیابان مردم -    دانشگاه صنعتی همدان - مدیریت امور پژوهشی
 

    

شرح وظایف

- برنامه ریزی و نظارت بر مجلات علمی و پژوهشی

- انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی

- بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی

- بررسی و نظارت بر اولویت های پژوهشی

دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار