صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
لینکهای مرتبط

گروه صنایع نوین و ارتباط با صنعت
وزارت صنعت معدن و تجارتhttp://www.mimt.gov.ir/
شرکت شهرک های صنعتی استان همدانhttp://www.hamedaniec.ir/دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار