صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

دسترسی به مقالات لاتین الکترونیک

 

برای دسترسی به مقالات لاتین از پایگاه های معتبر می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید:

1.       www.hut.iranpaper.ir

 

اعضا می توانند با استفاده از IP دانشگاه (تنها از داخل دانشگاه) از این سامانه استفاده نموده، منابع مورد نیاز خود را دانلود نمایند.

 

 

صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار