صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
صفحه اصلي > مدیریت > حوزه ریاست دانشگاه >  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر > پيام مشاور 
پيام مشاور
معرفی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره محلی است برای عرضه خدمات روان شناختی به صورت فردی و گروهی.  کارشناسان این مرکز تجارب علمی و عملی خود را در جلسات خصوصی با رعایت اصول محرمانه بودن مباحث و درجوی آزاد در اختیار دانشجویان مراجعه کننده قرار می دهند.

 موضوعاتی که اغلب در  این جلسات مطرح می شود  شامل راهنمایی درزمینه های:

تحصیلی،شغلی،ازدواج و خانواده می باشد که با بهره گیری از شیوه های مختلف (شناخت درمانی/روان درمانی) به حل مسائل دانشجویان می پردازند.

 اگرهرکدام ازدانشجویان شاهد وایثارگر در مورد موضوعات مختلف مانند مسائل ذیل احساس نگرانی نمود می تواند به مشاورستادشاهد، مستقر درمرکزمشاوره،مراجعه و مشکل خود راحل نماید.

۱. روش مطالعه و برنامه ریزی درسی
۲. افت یا شکست تحصیلی، مشروط
3. سازگاری با محیط جدید(خوابگاه)
 ۴. مشکل در روابط بین فردی
۵. مسائل خانوادگی
6. بی خوابی و بی اشتهایی
۷. استرس ، اضطراب و افسردگی
8. مسائل پیش از ازدواج

زمان مراجعه به ستاد شاهد وایثارگران جهت تعیین وقت مشاوره: شنبه تاسه شنبه هر هفته
ساعت مراجعه به مرکز مشاوره: چهارشنبه ها هرهفته ازساعت15الی18
 مکان دفتر مشاوره: انتهای طبقه اول                                                                                            


                                         ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه صنعتی
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار