صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
روند اجرايي واحد
روند اجرايي واحد:
_______________________________________________

نقص مدارک:
ارائه مدارک نظام وظیفه، اصل و کپی گواهی موقت مدرک کاردانی و کارشناسی، وصول تاییدیه تحصیلی مقطع کارشناسی و رفع سایر نواقص پرونده، برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94، الزامی می باشد. در صورت عدم تکمیل پرونده مجوز شرکت در امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 لغو خواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

پذیرفته شدگان حین خدمت سربازی:
جهت تکمیل پرونده و انجام اقدامات لازم جهت صدور معافیت تحصیلی در اسرع وقت به اداره تحصیلات تکمیلی مراجعه فرمایید.

نکاتی در خصوص اخذ درس:
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به تشخیص گروه آموزشی موظف به گذراندن دروس پیشنیاز در طی دو ترم اول تحصیل  می باشند. در صورت عدم اخذ دروس پیشنیاز اعلام شده از سوی گروه، مسئولیت مشکلات در طول تحصیل و فارغ التحصیلی به عهده دانشجو می باشد.

سمینار:
حداکثر فرصت ارائه درس سمینار پایان نیمسال سوم تحصیل در تارخ تعیین شده توسط گروه آموزشی می باشد و غیر قابل تمدید است. حداکثر فرصت اعلام نمره درس سمینار و ارائه فرم اخذ درس پایان امتحانات نیمسال سوم می باشد. زمان تحویل فرم درخواست ارائه سمینار به اداره تحصیلات تکمیلی دو هفته قبل از تاریخ ارائه و زمان نسب اطلاعیه سمینار یک هفته قبل از تاريخ ارائه می باشد.
الزامات دفاع:
دانشجو موظف است 45 روز قبل از تاریخ دفاع نسبت به تکمیل فرم درخواست ارائه پایان نامه اقدام نماید. پس از اخذ مصوبه گروه آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی و وصول مجوز از اساتید داور، پایان نامه قابل دفاع می باشد.
زمان نصب اطلاعیه دفاع یک هفته قبل از تاریخ دفاع می باشد.

**
شرکت در دوره آشنایی با روش های تحقیق و پایگاه های اطلاعاتی برای دانشجویان ورودی 93 لازمه دفاع و برای دانشجویان ورودی 94 لازمه تصویب پروپوزال می باشد.
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار