صفحه اصلي|ارتباط با ما|چارت سازمانی
گزارش پيشرفت پايان نامه
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد موظف به ارائه فرم گزارش پیشرفت تحصیلی هر سه ماه یک بار از تاریخ تصویب پروپوزال می باشند.
عواقب ناشی ازعدم ارائه یا تاخیر در ارائه فرم به اداره تحصیلات تکمیلی به عهده دانشجو می باشد
دسترسی سریع
صفحه اصلي|راهنمای تلفن|پرسش های متداول
آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، خیابان مردم | تلفن: 38411000 - 081 | فکس: 38380520 - 081 | ایمیل: info@hut.ac.ir | صندوق پستی: 579 -65155 | کدپستی: 3733-1-65169
Copyright 2013   www.hut.ac.ir    , All rights reserved                                     اخبار